15.09.2016r. Niechęć do kotów wolno żyjących, Police, ROD im. Spółdzielców, Rurow

Otrzymałyśmy pisemne zgłoszenie od osoby, która na ogródkach działkowych dokarmia koty wolno żyjące. Jest to około 10 osobników, które pomieszkują na działce obok, ale przez brak pożywienia, wędrują po całym terenie. Właściciele pozostałych terenów grożą zgłaszającej z powodu dokarmiania przez nią kotów. Na wniosek właścicieli działek, zarząd ROD podjął uchwałę dot. zakazu dokarmiania wolno żyjących tam kotów. Prośba także dotyczy pomocy w wykastrowaniu kotów.
W najbliższych dniach skontaktujemy się pisemnie z Prezesem działek w sprawie podjęcia uchwały niezgodnej z zapisem ustawy o ochronie zwierząt. Dodatkowo powiadomimy o zaistniałej sytuacji odpowiednie organy. Zapewniłyśmy także osobę zgłaszającą, że opłacimy zabiegi kastracji zwierząt.
Insp. Izabela T.