22.08.2016r. Dwie odłowione kotki, ul. Asfaltowa

Dzisiaj odłowiłyśmy dwie wysoko ciężarne kotki. Obie przeszły zabiegi sterylizacji. Za kilka dni zostaną wypuszczone w swoje miejsce bytowania.
Insp. Katarzyna J.
Insp. Sylwia Ł.