19.04.2016r. Znalezione pisklę gołębia- Park Staromiejski, Police

piskle

Zostałyśmy poproszone o przejęcie opieki nad pisklęciem gołębia, znalezionym w Parku Staromiejskim. Ptak wydawał się być w dobrym stanie. Pisklęciem zaopiekowała się wolontariuszka.
wol. Adrianna M.