Bezdomność wśród zwierząt

  Jak brzmi definicja bezdomnego zwierzęcia? Otóż za zwierzęta bezdomne uznaje się takie zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. Z 1997 r., nr 111, poz. 724).

O tym, że problem bezdomności istnieje i dotyczy także naszej Gminy, wie każdy mieszkaniec naszego regionu. Wielu zna osobiście lub ze słyszenia osoby o wielkim sercu, które starają się pomagać na własną rękę bezdomnym zwierzętom. Tacy społeczni opiekunowie „niczyich” zwierząt, głównie kotów, dokarmiają je, zapewniają opiekę, organizują budki, pomagają przetrwać zimę, opiekują się młodymi. Jednak aby skutecznie przeciwdziałać bezdomności wśród zwierząt, należy podjąć bardziej skuteczne kroki. Najważniejsza w walce z bezdomnością jest sterylizacja i kastracja tych zwierząt. Od nas bowiem zależy uregulowanie problemu rozrodczości. Najbardziej naglącą kwestią jest neutralizacja kocich populacji. Przez sterylizację wolno żyjących kocic możemy skutecznie zapobiec narodzinom kolejnych niechcianych miotów. Systematycznie i sprawnie przeprowadzona akcja może zniwelować problem bezdomności i sprawić, że na naszych oczach nie będą więcej rozgrywały się kocie czy psie tragedie.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach jako jedno z zadań priorytetowych uznaje sprawę kontrolowania przyrostu naturalnego wśród bezdomnych zwierząt. Drugą równie ważną sprawą jest adopcja zwierząt. Poszukiwane są nowe domy dla niechcianych psów i kotów – to tzw. adopcja stała oraz domy do adopcji tymczasowej, w ramach której chętne osoby opiekują się przez parę dni zwierzętami po zabiegach, głównie po sterylizacji. Dzięki informacjom pozyskiwanym przez polickich wolontariuszy TOZ-u, udaje się docierać do społecznych opiekunów kotów.

sterylka_plakat

Polickie Koło TOZ-u zdobyło niewielkie jak dotychczas finanse na sterylizację wolno żyjących kocic. Jednak środki przeznaczane na ten cel to wciąż kropla w morzu potrzeb. Kocic do sterylizacji jest bardzo dużo, tylko wspólnymi siłami możemy sprawić, aby problem bezdomności zwierząt w naszej Gminie z roku na rok malał. Członkowie polickiego TOZ-u wciąż docierają do osób, które pomagają bezdomnym zwierzętom. Tworzony jest rejestr społecznych opiekunów i rejestr kocich populacji, który umożliwi kontrolę nad przyrostem naturalnym bezdomnych kotów. Wszystkie osoby, które z dobrego serca pomagają kotom lub te, które znają kogoś, kto niesie pomoc takim zwierzętom, prosimy o kontakt z TOZ Koło w Policach. Dyżury pełnimy w każdy wtorek miesiąca w godzinach 17-18, w siedzibie przy ulicy Bankowej 11A/9.

Sterylizacja to pierwszy i bardzo skuteczny krok w zapobieganiu bezdomności wśród czworonogów. Od nas samych zależy liczba niechcianych zwierząt, dlatego wspólnie postarajmy się zawalczyć o poprawę sytuacji bezdomnych psów i kotów.

Aby dobrze przygotować zwierzę do zabiegu, należy minimum 12 godzin przed planowaną sterylizacją odstawić zwierzęciu jedzenie, a na 2 godziny przed zabiegiem również wodę. Suka nie może być w trakcie cieczki, a kotka w czasie rui. Po szczegółowe informacje najlepiej zgłosić się do lekarza weterynarii. W Policach mamy do wyboru dwa gabinety weterynaryjne.

Dzięki Waszym informacjom będzie można stworzyć pełniejszy rejestr kocich rodzin i sterylizować wolno żyjące kocice, aby móc walczyć z niepożądaną rozrodczością bezdomnych zwierząt. Natomiast spis społecznych opiekunów zwierząt pozwoli rozeznać się w skali tego zjawiska, by w przyszłości pomagać tym osobom, odciążać je w opiece nad kotami oraz dostarczać karmę i inne potrzebne dla zwierząt środki.

Pamiętajmy również, że problem sterylizacji czy kastracji dotyczy nie tylko bezdomnych zwierząt. 24 marca obchodzony był Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt. Miał on na celu zachęcać odpowiedzialnych właścicieli czworonogów do przeprowadzania tego zabiegu, ponieważ niesie on ze sobą wiele dobrego. Przede wszystkim znaczenie poprawia zachowanie zwierząt. Zmniejsza agresję u psów i kotów, sprawia, że zwierzęta są bardziej przywiązane do swoich opiekunów. Wysterylizowana suka czy kotka nie wymaga ciągłego nadzoru, nie przyciąga swoim zapachem samców, jest spokojniejsza i zdrowsza. Sterylizacja zapobiega bowiem nowotworom narządów rodnych i schorzeniom prostaty. Znika problem ciąż urojonych, krwawych plam pozostawianych w całym mieszkaniu czy przeraźliwego miauczenia kotek w czasie rui. Sterylizacja uznawana jest za najbardziej humanitarną metodę redukowania rozrodczości zwierząt, zarówno tych pańskich, jak i bezpańskich. To ważne zwłaszcza w przypadku bezdomnych kotek, bo tylko poprzez ten zabieg chirurgiczny możemy ustabilizować populację dziko żyjących zwierząt.

Warto zaznaczyć, że zwierzęta sterylizowane w młodym wieku znacznie szybciej wracają do zdrowia, w przypadku starszych zabieg jest bardziej skomplikowany, a przez to i droższy. Jednak korzyści wynikające ze sterylizacji zwierząt są na tyle przekonywające, że powinny zachęcić każdego odpowiedzialnego właściciela czworonoga do przeprowadzenia takiego zabiegu. Nie sugerujmy się własnymi emocjami i potrzebami seksualnymi! W przypadku zwierząt nie ma żadnego pożytku wynikającego z aktywności seksualnej. Wyjątkiem są oczywiście wszelkiego rodzaju hodowle zwierząt, nastawione na reprodukcję. Jednak w pozostałych przypadkach więcej przemawia za przeprowadzeniem sterylizacji. U większości zwierząt zabieg ten eliminuje niepożądane i natarczywe zachowania seksualne, nie wpływa jednak na temperament i inteligencję naszego zwierzęcia. Nie należy obawiać się także tego, że pies po kastracji przestanie być dobrym stróżem. Agresja terytorialna nie ulegnie zmianie. Mało tego: zwierzę stanie się bardziej przywiązane do swoich właścicieli, przestanie wałęsać się i angażować w niepotrzebne konflikty czy rywalizacje o względy suk z innymi psami. Warto więc rozważyć możliwość poddania naszego pupila sterylizacji.

Wszystkich chętnych do nawiązania współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Kołem w Policach prosimy o kontakt pod nr telefonu 517 910 923.

Osoby pragnące wspomóc akcję sterylizacji bezdomnych kotek mogą dokonać wpłaty na konto TOZ-u Koła w Policach:

LUKAS Bank S.A.
26 1940 1076 3025 4299 0000 0000

Magdalena Geleta