Wolontariusze

Skład Zarządu Koła:
Prezes Zarządu  – Izabela Trey
Wiceprezes Zarządu  – Iwona Katarzyna Jasińska
Sekretarz Zarządu – Sylwia Michałowska
Skarbnik Zarządu  – Adrianna Mejsner
Pozostali członkowie:
Weronika Wrońska -wolontariuszka
Helena Szulc – opiekunka strony internetowej

 

Wszyscy Członkowie Zarządu Oddziału pełnią swoje funkcje całkowicie społecznie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia.