Prawo a zwierzęta

Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt

28 sierpnia 2011 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. 382 posłów głosowało za ustawą, siedmiu było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu.

Projekt przygotowany został w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. W pracach uczestniczyły też organizacje działające na rzecz ochrony praw zwierząt.

Poselski projekt nowelizacji nie jest tym samym, co obywatelski projekt nowej ustawy, pod którym Koalicja dla Zwierząt zebrała ponad 220 tysięcy podpisów, jednak zawiera wiele rozwiązań, które znalazły się w projekcie Koalicji.

Co zmienia nowelizacja?

 • zwiększy się kara za znęcanie się nad zwierzętami do 2 lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem do 3 lat (obecnie są to 2 lata),
 • za znęcanie się nad zwierzęciem sąd będzie mógł odebrać prawo do posiadania zwierząt na okres od roku do 10 lat,
 • za znęcanie się nad zwierzęciem sąd będzie mógł orzec przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca był jego właścicielem, a także zakazać wykonywania określonego zawodu, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie,
 • za znęcanie się nad zwierzęciem sąd będzie mógł orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd (obecnie może to być kwota od 25 zł do 2,5 tys. zł),
 • nie będzie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie,
 • uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie będzie mogła być krótsza niż 3 metry,
 • zabronione będzie tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych,
 • zabroniona będzie sprzedaż zwierząt domowych na targowiskach,
 • zwierzęta będzie można rozmnażać tylko w zarejestrowanych hodowlach,
 • jeśli ktoś napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota (w szczególności będącego na uwięzi), będzie zobowiązany do powiadomienia o tym schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub policji (dzięki temu myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych),
 • gminy będą miały obowiązek opracowywania co roku programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
 • dzięki wprowadzeniu do ustawy precyzyjnej definicji schroniska możliwe będzie objęcie wszelkich tego typu miejsc nadzorem i kontrolą,
 • organizacja społeczna będzie mogła występować przed sądem w sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzęciem (oznacza to, że jeśli właściciel zwierzęcia, nad którym ktoś się znęcał, nie będzie chciał występować w tej sprawie do sądu, będzie mogła to zrobić organizacja społeczna)

Pełen tekst znowelizowanej ustawy dostępny jest do pobrania ustawa-o-ochornie-zwierzat-tekst-ujednolicony-nowelizacja-2012-.pf_.