1% Podatku

Jak podarować swój 1% na potrzebujące zwierzęta?

Wersja do druku do pobrania tutaj

Aby przekazać 1% podatku na konto naszej organizacji, należy:

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) w komórce zaznaczonej jako wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) podać:

1. Nazwę OPP:

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

2. Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

0000154454

3. Wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty podatku należnego w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

4. Oraz koniecznie dodatkowo:

W komórce „Informacje uzupełniające” (PIT-28: poz. 132-134, PIT-36: poz. 308-310, PIT-36L: poz. 108-110, PIT-37: poz. 127-129, PIT-38: poz. 61-63)

„Deklaruję przekazanie 1% podatku na rzecz TOZ Oddział w Policach”

Tylko dzięki tej informacji pieniądze zostaną przekazane na działalność naszego Towarzystwa w Policach!

To wszystko…
…teraz kolej na nas by z Państwa pomocą pomagać zwierzętom.

Dziękujemy

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, koło w Policach

 

WOLONTARIUSZE kopia (1)