Bądź człowiekiem

Preambuła ustawy o ochronie zwierząt głosi:
„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę.”
Bądź człowiekiem – nie krzywdź zwierząt!
W imię humanitarnego traktowania zwierzę – jako istota oswojona i zależna od człowieka – ma prawo do:
  • wolności od głodu i pragnienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który zapewni zdrowie i siły;
  • wolności od niewygód poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i legowiska;
  • wolności od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu;
  • wolności naturalnego zachowania poprzez zapewnienie mu odpowiedniej przestrzeni, warunku i towarzystwa innych zwierząt;
  • wolności od strachu poprzez zapewnieni opieki i traktowania, które nie powoduje cierpienia.
źródło: RSPCA – Królewskie Towarzystwo Zapobiegania
Okrucieństwu wobec Zwierząt z Wielkiej Brytanii

Nie bądź obojętny na krzywdę!

W Polsce obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r, która reguluje postępowanie ze
zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, używanymi do doświadczeń,
utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) i obcymi rodzimej faunie. Regulacje te
sprowadzają się do ograniczenia cierpienia zadawanego zwierzętom, a związanego z ich wykorzystywaniem przez
ludzi. Prawna ochrona zwierząt ma na celu wyznaczenie granic stosunku człowieka do zwierząt, w oparciu o
zależność ich egzystencji od człowieka. Przekroczenie tych granic skutkuje odpowiedzialnością karną. Za
nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi przewiduje karę roku wiezienia,
ograniczenia wolności lub grzywnę. Za szczególne okrucieństwo można trafić do więzienia nawet na kilka lat.
Jeżeli zauważyłeś fakt znęcania się nad zwierzęciem powiadom:
 
     1. inspektorat TOZ – spis naszych jednostek dostępny jest na witrynie: www.toz.pl
     2. komisariat policji,
     3. inspektorat inspekcji weterynaryjnej,
     4. jednostkę straży miejskiej.