Początki

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Policach

Początki…
Zanim formalnie zawiązaliśmy „tozowskie” koło w Policach już wcześniej podejmowane były akcje pomocy zwierzętom. W czerwcu 2006 w Przedszkolu w Tanowie przeprowadzono wyprzedaż domową, z której dochód został przeznaczony na zakup materiałów służących do budowy wybiegów dla 20 psów. Są to bezdomne psy, którymi za­opiekował się mieszkaniec naszej gminy. W sierpniu 2006 dzięki pomocy Nadleśnictwa Trzebież zostało zbudowanych 8 wybiegów dla tych psów. Koordynatorem akcji była Joanna.
wybieg dla psów
Wybieg dla psów w prywatnym przytulisku
Jesień minęła pod znakiem rejestracji naszego stowarzyszenia… Formalności i biurokracja przyprawiały nas o ból głowy!
Istniejemy…Data założenia: styczeń 2007!

W lutym 2007 opracowaliśmy broszurkę o nas i o tym co robimy, chcąc w ten sposób dotrzeć do mieszkańców i włodarzy naszej gminy. Chwilowego lokum udzieliła nam Rada Osiedla nr 7 w Policach. W ulotce za­mieściliśmy też informację o naszym koncie i możliwości ofiarowania 1% podatku na naszą organizację pożytku publicznego. Broszurkę opracowała Ewa.W marcu 2007 przystąpiliśmy do ogól­nopolskiej akcji Dnia Sterylizacji Zwierząt organizowanej przez ARKĘ. Dwa tygodnie przed 24 marca rozwieszone zostały ulotki: na drzwiach klatek schodowych S.M. Che­mik i Odra, w autobusach SPPK, w Urzędzie Gminy, w sklepach i wielu innych miejscach. Ulotki opracowane przez Bernarda zawierały fakty i mity na temat sterylizacji.Jednocześnie w „Magazynie Polickim” ukazał się artykuł Magdy na temat bezdomności wśród zwierząt, ilości rozmnażających się kotów i sterylizacji.

W kwietniu 2007 nawiązaliśmy współpracę z placówkami oświatowymi naszej gminy (PP nr 9 i 11 w Policach, PP w Tanowie i Trzebieży, PP Leśne nr 6 i SP nr 8 w Policach). Dzięki zaangażowaniu dzieci i nauczycieli otrzymaliśmy sporą ilość karmy dla kotów, którą przekazaliśmy opiekunkom bezdomnych kocich rodzin.

Maj 2007 rozpoczął się bardzo obficie. Nasi darczyńcy przekazali nam aż 817 zł w 1 % podatku. Dla nas jest to cenna kwota kwota uznania i satysfakcji, działamy wszakże dopiero od lutego!

W maju został ogłoszony konkurs – przez Burmistrza Gminy Police – „Ochrona bezdomnych zwierząt na terenie gminy Police oraz edukacja w zakresie ochrony zwierząt”. Przystąpiliśmy do tego konkursu otrzymu­jąc połowę kwoty na realizację w/w zadania. Harmonogram i kosztorys przygotowała Joanna wspomagana przez Ewę i Bożenę.

Wyjście z cienia…

19 maja 2007 odbył się w Policach II Piknik Organizacji Pozarządowych, w którym pierwszy raz wzięliśmy udział. Na początku sami rozstawiliśmy 2 namioty i „upiększyli­śmy ich wnętrze”. Na zewnątrz ustawiliśmy plansze edukacyjne. Mieszkańcy pytali i czytali rozstawione plansze, a my informowaliśmy o adopcjach, sterylizacji bezdomnych kotek oraz naszej „tozowskiej” działalności rozdając ulotki.

Od godz. 13-tej rozpoczęły się konkursy: plastyczny „Mój zwierzak”, wiedzy „Zwierzęta wokół nas”, malowanie twarzy za pomocą specjalnych farbek (dzieci same wybierały wzór: tygrysy, motyle, psy, kotki, misie, pająki).

Piknik zorganizowali i udział wzięli: Joanna, Bożena, Magda, Ula, Ewa, Arek oraz wolontariuszki ze SP w Tanowie Sonia i Paulina.

W czerwcu 2007 w siedzibie Urzędu Gminy Police odbyło się spotkanie szkoleniowe „Zasady interwencji w świecie zwierząt”. Pani Anna Kiepas-Kokot – prezes TOZ w Szczeci­nie – omówiła sposoby interwencji i reagowania na przypadki niehumanitarnego trakto­wania zwierząt, dzieląc się doświadczeniami szczecińskiego oddziału TOZ.

Lipiec 2007 – mamy swoją SIEDZIBĘ!
Nasz adres: TOZ koło w Policach ul. Bankowa 11 a/9

Wrzesień 2007 przyniósł festyn „Jesień witamy – zwierzęta kochamy”.Zorganizowaliśmy go wspólnie z Radą Osiedla nr 7. Był pokaz zwierząt domowych, konkurs wiedzy o zwierzętach, konkurs plastyczny p.t. „Moje ulubione zwierzę”.

 

Impreza wrzesien 2007
   W październiku 2007 przed Światowym Dniem Zwierząt (4.X) – obchodzonym po raz pierwszy w Polsce – wystosowaliśmy apel do placówek oświatowych w Policach, tym samym biorąc udział w kampanii „ Daj mi głos”. Przedszkola nr 1, 8 i 11 w Policach oraz PP w Tanowie zorganizowały zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt w naszej gminie. Zebrano 170 kg karmy i przekazano ją prywatnemu przytulisku prowadzonemu przez dwójkę emerytów. Szkoły Podstawowe nr 1, 8 i filia SP8 przeprowadziły kiermasze, loterie fantowe, podczas których zebrano ok. 1400 zł. z przeznaczeniem na systematyczną pomoc przytulisku.

W październiku, też ogłosiliśmy konkurs plastyczny adresowany do:
– dzieci przedszkolnych, oraz klas I-III  pod hasłem
„Jak dbam o mojego pupila?”
– dzieci starszych tj. klas IV-VI i gimnazjum – pod hasłem
„Człowiek – zwierzętom”.
Byliśmy zaskoczeni tak dużą ilością prac – ok. 200!

Wszystkie piękne, z każdej pracy emanowała sympatia dla zwierząt. Ale, jak w każdym konkursie musieliśmy wyłonić te najlepsze, których autorzy w sposób najpełniejszy ukazali właściwe formy opieki nad zwierzakiem i uwzględnili wszystkie jego potrzeby. Finał -przygotowany przez Joannę i Bożenę – odbył się 13.X. w holu polickiego MOK-u, gromadząc wielu zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Nagrodzonych i wyróżnionych zostało 19 prac, co zarejestrowała lokalna telewizja kablowa.

Również w październiku w gościnnym PP nr 8, zorganizowaliśmy warsztaty „Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia atakiem psa?”. W spotkaniu uczestniczyły też dzieci z PP nr 11. Warsztaty poprowadziła p.Diana – zawodowy treser.

Z kolei w naszej siedzibie Joanna przeprowadziła pogadanki dla przedszkolaków połączone z pokazem opieki nad młodymi koteczkami, łącznie z karmieniem butelką!

Dzieci z PP nr 11 z darami dla zwierząt
Ewa Ł.K.
TOZ koło w Policach
W listopadzie 2007 wystosowaliśmy apel do placówek, firm i sponsorów „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Celem naszej jesienno-zimowej akcji jest pozyskanie ocieplanych psich bud i budek dla bezdomnych kotów lub funduszy na ich zakup, zgromadzenie środków na leczenie chorych bezdomnych zwierząt, oraz karmy dla zwierząt, których nikt nie chce przygarnąć.Także w listopadzie odbyły się warsztaty dla kółka przyrodniczego SP nr 1 w Policach. Warsztaty poprowadziła Joanna, a ich celem było wypracowanie aktywnych działań na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów zwierząt w naszej gminie. Uwieńczeniem spotkania było napisanie petycji przez uczestników do władz gminy. Z kolei Łukasz przeprowadził pogadanki połączone z projekcją w PP nr 5, 8 oraz 11.

W grudniu 2007 r. odbyło się podsumowanie akcji „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Jak zwykle nie zawiodły nas placówki oświatowe, dzieci i ich rodzice .Szczególnym zaangażowaniem wykazały się: SP nr 2, SP nr 1, Gimnazjum nr 2, SP nr 8 wraz ze swoja filią, PP nr 11, PP w Tanowie. Na początku stycznia 2008 r. przekazali nam karmę oraz karmniki dla ptaków uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Warpnie.
Efektem akcji było pozyskanie 4 bud dla psów, 5 budek dla kotów oraz 820, 50 zł. Budy przekazaliśmy do wspominanego wcześniej przytuliska, w kocich budkach zamieszkały bezdomne koty, zakupiliśmy karmę dla zwierząt, opłaciliśmy leczenie bezdomnych zwierząt, w tym zabieg usunięcia wybitych zębów u młodej kotki, znalezionej przez nas w stanie skrajnego wyczerpania. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Konkrety

   Nasze półroczne, dotychczasowe działania (stowarzyszenie działa praktycznie od maja 2007, tj. od czasu uzyskania funduszy na realizację zadania gminnego „Ochrona bezdomnych zwierząt…”) to:

 1. Wysterylizowaliśmy dotychczas 38 wolno żyjących kotek, z czego 3/4 zostało wyłapanych przez członków naszego towarzystwa.
 2. Przekazaliśmy w dobre ręce 2 bezpańskie psy i 1 szczeniaka. Dzięki ogłoszeniom w mediach znalazły swój dom.
 3. Przed adopcją zadbaliśmy o odrobaczenie, odpchlenie, podstawowe szczepienia, założono im książeczki zdrowia. Monitorujemy ich los. Psy uniknęły pobytu w schronisku a Gmina kosztów.
 4. Przekazaliśmy do adopcji 2 dorosłe koty oraz 15 kociąt pochodzących z dziko żyjących populacji. Nowi opiekunowie otrzymali kotki z książeczkami zdrowia, nauczone korzystania z kuwety.
 5. Wyleczyliśmy sami, bądź opłaciliśmy leczenie 16 bezdomnym kotom, 2 z nich dzięki temu znalazły nowy dom.
 6. Interweniowaliśmy w 6 przypadkach cierpień bezdomnych zwierząt, zgłaszanych przez mieszkańców gminy. Zwierzęta w 4 przypadkach zostały schwytane i zawiezione na eutanazję przez nas.
 7. Dowieźliśmy bądź zorganizowaliśmy mieszkańcom gminy eutanazję 26 ślepych kociąt pochodzących od kotek wolno żyjących.
 8. Dokarmiamy, leczymy także po wypadkach bezdomne koty.
 9. Nasza siedziba od paru miesięcy stała się miejscem bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami gminy, którym los zwierząt nie jest obojętny. Proszą oni o pomoc w leczeniu bezdomnych zwierząt, szukaniu dla nich domów, sfinansowaniu sterylizacji, pożyczenia klatki-pułapki, udzielenia porady itp. Przychodzą starsi i młodzież, a także niepełnosprawni (z racji dogodnego dla nich wejścia do naszej siedziby).
 10. W oknach zawieszamy regularnie zdjęcia psów przebywających na kwarantannie w Sierakowie. Są tam też informacje co zrobić gdy zginie pies lub kot.
 11. Wyznaczyliśmy miejsce  na  ścianie zewnętrznej siedziby z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o zagubionych, znalezionych bądź szukających nowego domu zwierzętach.

Na koniec…

  Wyżej wymienione działania mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, a my wspomagamy gminę w ich wykonaniu na miarę własnych możliwości. Jesteśmy grupą ludzi o wrażliwych sercach na los zwierząt. Działamy z wielką pasją, zaangażowaniem, często włączając nasze rodziny, znajomych, własne środki rzeczowe i finansowe (niewielkie zresztą jak to u studentów, nauczycieli, emerytów). Mamy jeszcze wiele planów i marzeń…