O nas

Tworzymy niewielką grupę osób, które chcą poprawić sytuację bezdomnych zwierząt w naszej gminie. Stanowimy terenową jednostkę – Koło w Policach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
My, członkowie i wolontariusze naszego Koła, działamy charytatywnie, co oznacza, że za naszą pracę nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Bardzo często obowiązki te musimy godzić z życiem zawodowym i rodzinnym. Na rzecz ochrony zwierząt poświęcamy nie tylko swój prywatny czas, ale i bywa, że własne pieniądze. Robimy to z wewnętrznej potrzeby pomocy naszym braciom mniejszym, zwłaszcza tym najsłabszym i pokrzywdzonym. Nasza wrodzona wrażliwość nie pozwala nam stać bezczynnie i patrzeć jak innym dzieje się krzywda. Czujemy, że musimy działać, i to właśnie robimy. Bardzo ubolewamy, że mimo naszych licznych apeli, mało kto ma chęci i czas, by do nas dołączyć.
Proszę nie kojarzyć nas z organizacjami działającymi na Zachodzie, które dysponują odpowiednim zapleczem techniczno-weterynaryjnym oraz posiadają środki pieniężne umożliwiające sprawną pomoc zwierzętom. Warto również pamiętać, że osoby pracujące w zachodnich organizacjach są tam normalnie zatrudnione na etatach, a to znaczy że, za swoją pracę pobierają pensję. Dzięki temu są w stanie odbywać całodobowe dyżury, w czasie których w pełni gotowości oczekują na wezwanie do potrzebujących zwierząt.
Staramy się wykonywać nasze zadania jak najlepiej, jednak jest nas wciąż za mało, by móc zapewnić pomoc wszystkim potrzebującym zwierzętom w naszym regionie. Potrzebujemy osób, które nie bacząc na trudy pracy społecznej chciałyby pomóc zwierzętom bezdomnym i potrzebującym.

Nasze cele:

Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych,  Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,  Współpraca z organami samorządowymi, instytucjami i organizacjami, którym los zwierząt nie jest obojętny,  Współpraca ze społecznymi opiekunami zwierząt w zakresie dokarmiania, opieki weterynaryjnej i ograniczania rozrodczości.
Priorytetowe zadania to działania zmierzające do ograniczania populacji zwierząt bezdomnych w naszej gminie, m.in. poprzez masowe sterylizacje wolno żyjących kocic.
Podjęliśmy inicjatywę w sprawie gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nasza inicjatywa przerodzi się w Uchwałę.
Skład Zarządu Koła:
Prezes Zarządu Koła – Izabela Trey
Wiceprezes Zarządu Koła – Iwona Katarzyna Jasińska
Sekretarz Zarządu Koła – Sylwia Michałowska
Skarbnik Zarządu Koła – Sylwia Ławniczak
Pozostali członkowie:

Adrianna Mejsner – wolontariuszka