Przedszkolaki dla zwierzaków!

przedszkolaki (3)

Od kilku lat nauczycielki z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach wraz ze swoimi wychowankami i ich rodzicami angażują się w pomoc na rzecz potrzebujących zwierząt z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Policach. Planowane działania przebiegają dwutorowo: prowadzona jest zbiórka darów w postaci karmy, koców, ręczników, pledów, itp. oraz organizacji przedstawienia charytatywnego w wykonaniu grupy dziecięcej „Słoneczek”. Zebrane dary przekazywane są na ręce wolontariuszy towarzystwa. Przedstawienie przygotowywane jest z wyprzedzeniem. Wymaga dużej pracy zarówno ze strony wychowanków, jak i nauczycieli, którzy wybierają tekst oraz przygotowują małych aktorów do występu, tłumacząc im cel nadrzędy prezentowanej formy teatralnej. Tuż przed prezentacją przedstawienia przygotowywane są plakaty informacyjne o celu prowadzonej akcji oraz podane są ceny biletu wstępu zazwyczaj w kwocie 2 zł. Każdy z uczestników ma możliwość dokonania wyższej wpłaty, na miarę swoich możliwości finansowych. W roku bieżącym na przedstawienie pt. „Calineczka” zostali zaproszeni wszyscy wychowankowie naszego przedszkola oraz rodzice dzieci z grupy „Słoneczek”. Wyprzedane zostały wszystkie przygotowane bilety a zebrany dochód przekazano na konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Policach. Dzięki Rodzicom naszych wychowanków, którzy aktywnie przyłączyli się do zaproponowanej akcji udało się zebrać 656 zł na ten szczytny cel. Dzięki zbiórce bezdomne zwierzęta zyskały kolejne dary i środki finansowe potrzebne na przetrwanie i pomoc medyczną. Przy tej okazji chciałybyśmy serdecznie podziękować naszym Rodzicom za dobre serce oraz wsparcie naszej akcji.