Nie porzucaj

nie porzucaj

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Nie porzucaj”
Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na drastyczny problem porzucania zwierząt domowych w Polsce, który szczególnie narasta w okresie wakacyjnym. Istotną jej intencją jest także pozyskanie jak najszerszej grupy społeczeństwa do wsparcia działań odnośnie humanitarnego traktowania zwierząt i rozumienia pełnej odpowiedzialności człowieka za ich życie. Kampania ma też na celu uzmysłowienie, iż porzucenie psa lub kota jest przestępstwem z ustawy o ochronie zwierząt.
TOZ w Polsce wierzy, że dzięki kampanii „Nie porzucaj” , uda się zredukować zjawisko przestępstwa porzucenia zwierząt do minimum.
Link do kampani jest dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=FaLr4K0v12c
Nasz policki oddział także włącza się w kampanię i apeluje: „Nie porzucaj”.