Monthly Archives Lipiec 2016

Nie porzucaj

nie porzucaj

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Nie porzucaj”
Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na drastyczny problem porzucania zwierząt domowych w Polsce, który szczególnie narasta w okresie wakacyjnym. Istotną jej intencją jest także pozyskanie jak najszerszej grupy społeczeństwa do wsparcia działań odnośnie humanitarnego traktowania zwierząt i rozumienia pełnej odpowiedzialności człowieka za ich życie...

Czytaj więcej